B2G là gì ? ví dụ về mô hình B2G

Một doanh nghiệp được thành lập không chỉ phải tạo mối quan hệ với khách hàng, nhân viên, hay với những công ty khác mà còn với các cơ quan công quyền. Thông tin được trao đổi giữa các công ty và chính quyền, nhưng cũng có thể thiết lập mối quan hệ kinh doanh giữa hai bên. Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu một mô hình B2G là gì.

B2G là gì?

B2G mô tả mối quan hệ giữa doanh nghiệp và cơ quan có thẩm quyền, chẳng hạn như cơ quan thuế. Từ viết tắt B2G là viết tắt của cụm từ doanh nghiệp với chính phủ. Đôi khi B2A (từ doanh nghiệp đến chính quyền) cũng được sử dụng và bao gồm cả giao dịch và giao tiếp giữa hai bên.

Nói chung, B2G bao gồm tất cả các loại quan hệ giữa cơ quan công quyền như chính phủ và công ty. Các dịch vụ công cộng là điểm liên lạc cho các vấn đề pháp lý, ví dụ, nhưng cũng có thể tương tác với các công ty dưới hình thức vận động hành lang. Một hình thức hợp tác thứ ba giữa các công ty và cơ quan công quyền cũng được hiểu là mối quan hệ B2G là quan hệ đối tác công tư (PPP – the public-private partnership ).

Để đơn giản hóa các quy trình cho cả công ty và cơ quan công quyền, giao tiếp trong B2G đang ngày càng diễn ra trực tuyến. Đối với các công ty, việc xử lý các ứng dụng nhanh hơn đáng kể là lý tưởng và có nghĩa là một giao dịch hiệu quả hơn có thể diễn ra. Ví dụ: bạn có thể tải xuống các biểu mẫu trực tiếp hoặc chuyển các khoản thuế của bạn. B2G thường được dự định là một mối quan hệ làm việc lâu dài và được đặc trưng bởi một khối lượng đặt hàng cao. Do đó, điều quan trọng là cả hai bên phải giao tiếp nhanh và hoạt động tốt.

Mô tả B2G

Có những điểm khởi đầu rất khác nhau cho một mối quan hệ kinh doanh với chính phủ. Các công ty và chính quyền tương tác với nhau vì những lý do rất khác nhau. Đôi khi đó là về quan hệ kinh doanh, đôi khi các quy trình chính thức được xử lý và đôi khi B2G là mối quan hệ tuyển dụng. Sự mô tả phụ thuộc vào loại thẩm quyền.

Mua sản phẩm và dịch vụ

Hình thức cổ điển của mối quan hệ kinh doanh là mua sản phẩm hoặc dịch vụ từ một bên bởi một bên khác. Chính quyền thường viện đến lời đề nghị từ các công ty tư nhân. Trên hết, có một nhu cầu lớn đối với các giải pháp công nghệ, để làm cho dữ liệu cá nhân được an toàn, ví dụ.

B2G xử lý trực tuyến

Để đơn giản hóa sự hợp tác, đặc biệt là từ quan điểm của các công ty, ngày càng có nhiều cơ quan hành chính nhà nước cung cấp một lựa chọn dịch vụ trực tuyến trên trang web của họ. Bạn có thể tải xuống các mẫu cho các tài liệu hoặc ứng dụng cần thiết và thường gửi chúng trực tiếp đến chính quyền được yêu cầu. Xử lý thanh toán, cập nhật thông tin kinh doanh và như vậy, cũng có thể được thực hiện trực tuyến.

Tuyển nhân viên mới

Nếu bạn là một công ty đang tìm kiếm nhân viên mới, làm việc với các cơ quan hành chính nhà nước có thể có giá trị trong thời gian đó. Rất đáng để kiểm tra xem tiểu bang của bạn có cổng thông tin chính phủ cho các công việc quảng cáo hay không – đây là một loại hợp tác B2G cổ điển. Là một công ty, bạn có thể đặt quảng cáo việc làm của mình ở đó miễn phí và hưởng lợi từ lượng lớn khán giả của họ. Vì cả hai vị trí công việc và hướng dẫn nghề nghiệp là một trong những nhiệm vụ chính của cổng thông tin này, một loạt các công việc có thể cũng mang lại lợi ích cho nhà nước.

Quan hệ đối tác công tư (PPP)

PPP là một thỏa thuận giữa một cơ quan chính phủ và một doanh nghiệp tư nhân. Một cơ quan chính phủ là bất kỳ cơ quan liên bang, ví dụ. Trong quan hệ đối tác công tư (PPP), cả hai đối tác đóng góp các nguồn lực sẵn có của họ như nhân sự, vốn hoặc chuyên môn để cùng hỗ trợ một dự án quan tâm. Điều này có nghĩa là các giao dịch chỉ mang tính tài chính không được coi là PPP. Các chức năng tương ứng của cả hai bên được xác định cụ thể: Công ty chịu trách nhiệm đảm bảo rằng dịch vụ cần thiết được cung cấp và cơ quan chính phủ đảm bảo rằng các mục tiêu chung được đáp ứng. Mức độ hợp tác có thể khác nhau, nhưng nó luôn được điều chỉnh theo hợp đồng và được thiết kế trong thời gian dài.

Những điểm đặc biệt của B2G

Nếu cơ quan chính phủ yêu cầu dịch vụ hay sản phẩm như những giải pháp công nghệ cho việc xử lý dữ liệu, hay làm làm cho một dự án xây dựng xảy ra, chính quyền giao các hợp đồng cần thiết cho các công ty tư nhân. Những loại đơn đặt hàng này rất hấp dẫn đối với các công ty, vì chúng thường đại diện cho một nguồn thu nhập an toàn. Các biện pháp tiếp thị trong giao dịch giữa doanh nghiệp với chính phủ được sử dụng để thuyết phục các cơ quan về lợi ích của các sản phẩm và dịch vụ của công ty.

Một ví dụ kinh điển về điều này là các hội chợ khu vực được tổ chức cho cộng đồng. Các công ty có cơ hội trình bày các sản phẩm và dịch vụ có lợi cho cộng đồng địa phương tại các hội chợ này. Đây có thể là các sản phẩm hoặc đổi mới để xử lý chất thải hoặc cung cấp năng lượng và nước, ví dụ. Đây chỉ là một ví dụ và mối quan hệ giữa các công ty và chính quyền là có thể và quan trọng trong nhiều lĩnh vực khác.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top