Plugin WordPress là gì? tìm hiểu về plugin trong WordPress

Plugin là gì?

Pugin là một phần mềm mà có thể tải lên để mở rộng những tính năng của Webite. Họ thường thêm những dịch vụ hoặc đặt điểm vào Blog. Plugins dùng để làm cho công việc trở nên dễ dành hơn. Plugin cho phép sửa đổi, tùy chỉnh và nâng cao những bài viết và bài blog 1 cách dễ dàng hơn.

Cách cài đặt Plugin

Bước 1: Ở bảng góc trái, click vào Plugins -> Installed Plugins (Cài đặt Plugins) như ở hình phía dưới.

Bước 2: Và đây là giao diện của phần Plugins.

Trong phần này, bạn có thể xem được tất cả các Plugin mà bạn đã cài đặt.

Bước 3: Tiếp theo chúng ta sẽ click vào phần Plugins -> Add new (thêm mới) như ở hình phía dưới.

Bước 4: Một danh sách Plugins hiện ra được sử dụng trong WordPress. Ở đó bạn có thể cài đặt trực tiếp Plugins từ danh sách có sẵn hoặc bạn có thể tải chúng lên bằng cách click vào Upload Plugin (Tải lên Plugin).

Khi bạn chọn Upload Plugin, bạn sẽ nhận được giao diện như hình dưới.

Click vào Browse, trang Web sẽ trở về trang mà bạn có thể chọn plugins từ WordPress site. Nếu bạn chọn Choose File (Chọn File), bạn có thể thêm files từ máy tính của bạn. Mặt khác, bạn có thể chọn trực tiếp Plugin mà bạn cần và Click vào Insstall now (Cài đặt ngay) như màn hình chụp phía dưới.

Khi bạn click vào Install Now, gói dịch vụ sẽ bắt đầu tải xuống và cài đặt. Sau đó, chọn Activate plugin để kích hoạt plugin để sử dụng WordPress nhưng màn hình dưới.

Sau khi chọn Activate Plugin, bạn sẽ nhận được một tin nhắn “Plugin activated”và bạn cũng có thể tìm những plugin đã được cài đặt trong danh sách.

Bên dưới the plugin activated message, bạn sẽ thấy một vài lựa chọn như All, Active, Inactive và Update available.

Khi bạn chọn Active, trang tiếp theo sẽ xuất hiện và bạn cũng sẽ nhìn thấy tất cả các plugin đã cài đặt.

Khi bạn chọn Inactive, những plugin đã sẵn sàng nhưng không kích hoạt được hiển thị. Bạn có thể kích hoạt plugin này bằng cách chọn và kích hoạt.

Khi bạn chọn Update available, bạn sẽ nhận được tất cả các plugins bạn cần phải cập nhật. Chọn Update và bạn sẽ nhận được 1 tin nhắn Updated (Đã cập nhật).

Chọn Bulk Actions và chọn bất cứ tùy chọn nào. Chọn nút Apply để cập nhật, xóa, kích hoạt hoặc hủy kích hoạt từng plugin bằng cách chọn các hộp.

Trong Search Installed Plugins, bạn có thể chỉ cần nhập tên plugin của mình vào hộp văn bản đã được cài đặt và nhấp vào nút Search Installed Plugins.

Khi bạn chọn nút The Search Installed Plugin, bạn sẽ nhận được giao diện như hình dưới với Plugin tương ứng của bạn.

Step (5) − Click on Plugins → Editor from the side bar.

Bước 5: Chọn Plugins -> Editor từ thanh công cụ.

Bước 6:  Trang tiếp theo sẽ hiển thị như hình dưới.

Trang này cho phép bạn chỉnh sửa plugins của bạn.

  • Select plugin to edit − Cho phép bạn có thể lựa chọn plugin từ danh sách và chỉnh sửa chúng
  • Documentation − Cho phép bạn chọn các công cụ từ danh sách thả xuống để chỉnh sửa plugin.
  • Plugin files − Cho phép bạn chọn các tệp từ danh sách và chỉnh sửa cho phù hợp.

Cuối cùng, sau khi chỉnh sửa file plugin, chọn Update (Cập nhật) file.

Những plugin nên có trong wordpress

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top