Hướng dẫn đổi cổng Port cho XAMPP

Đây là quy trình để thay đổi cổng máy chủ XAMPP

1. Chọn số Port mặc định

Chọn Port mặc định được sử dụng bởi Apache là 80.

Hãy xem tất cả các cổng đã sử dụng của bạn với Netstat (được tích hợp với Bảng điều khiển XAMPP).

Sau đó, bạn có thể thấy tất cả các cổng được sử dụng và ở đây mình thấy rằng port 80 đã được sử dụng bởi Hệ thống.

2. Chỉnh sửa File “httpd.conf

Tệp này phải được tìm thấy trong C: \ xampp \ apache \ conf trên Windows hoặc trong bin / apache cho Linux.:

Listen 80
ServerName localhost:80

Đổi thành:

Listen 8012
ServerName localhost:8012

Sau đó lưu file.

Truy cập vào: http://localhost:8012/ để kiểm tra lại.

Nếu vẫn chưa thành công, bạn phải chỉnh sửa file http-ssl.conf mà mình sẽ giải thích ở bước 3.

3. Chỉnh sửa file”http-ssl.conf

Tập tin này phải được tìm thấy trong C: \ xampp \ apache \ conf \ extra trên Windows hoặc xem liên kết này cho Linux.

Xác định vị trí các dòng sau:

Listen 443
<VirtualHost _default_:443>
ServerName localhost:443

Đổi thành số Port khác (8013 là 1 ví dụ):

Listen 8013
<VirtualHost _default_:8013>
ServerName localhost:8013

Lưu file lại.

Khởi động lại Apache.

Truy cập vào: http://localhost:8012/ để kiểm tra lại.

4. Định cấu hình cài đặt máy chủ XAMPP Apache

Nếu bạn muốn truy cập localhost mà không chỉ định số cổng trong URL
http: // localhost thay vì http: // localhost: 8012.

  • Mở Bảng điều khiển Xampp
  • Chuyển đến Cấu hình ► Cài đặt dịch vụ và cổng ► Apache
  • Thay thế các giá trị Cổng chính và Cổng SSL bằng các giá trị được chọn (ví dụ: 8012 và 8013).
  • Lưu cài đặt dịch vụ
  • Lưu cấu hình của bảng điều khiển
  • Khởi động lại máy chủ Apache

4.1 Cấu hình trình duyệt web

Nếu cấu hình này không ẩn số cổng trong URL thì đó là do trình duyệt web của bạn không được định cấu hình. Xem: Tools ► Options ► General ► Connection Settings… (Công cụ ► Tùy chọn ► Chung ► Cài đặt kết nối …) sẽ cho phép bạn chọn các cổng khác nhau hoặc thay đổi cài đặt proxy.

4.2. Đối với những trường hợp không vào được

Nếu bước 4 và cấu hình trình duyệt Web không hoạt động cho bạn, cách duy nhất để làm điều này là thay đổi lại thành 80 hoặc cài đặt trình nghe trên cổng 80 (như proxy) để chuyển hướng tất cả lưu lượng truy cập của bạn sang cổng 8012.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top