Archives : Tháng Mười Hai-2019

API là gì trong Java? Một API có thể được mô tả như một cách để cho phép các máy tính sở hữu một giao diện chung, cho phép chúng giao tiếp với nhau. Giao diện lập trình ứng dụng Java (API) là khu vực của bộ công cụ phát triển Java (JDK). Một API ..

Read more