Archives : Tháng Mười Hai-2019

Trong thời kì hiện đại hóa, công nghiệp hóa, chúng ta không thể phủ nhận tầm quan trọng và ảnh hưởng của công nghệ đối với đời sống và con người. Ngành công nghệ thông tin là một trong những ngành đang thiếu rất nhiều nguồn nhân lực trầm trọng. Chính vì vậy, ngành công ..

Read more