Archives : Tháng Chín-2019

Slide Revolution là gì? Slider Revolution là một thanh trượt cao cấp có sẵn dưới dạng plugin WordPress, plugin jQuery và plugin Joomla. Nó có được sự phổ biến rất lớn trong cộng đồng WordPress do nó có rất nhiều tính năng và dễ sử dụng. Cài đặt Slide Revolution Việc đầu tiên bạn cần ..

Read more

Localhost là gì? Nói một cách đơn giản, Localhost là một hosting hoặc một webserver trên chính máy tính của bạn. Vậy Localhost dùng để làm gì? Localhost dùng để cài đặt và điều chỉnh website của bạn thông qua máy tính của bạn. Localhost giúp bạn làm việc nhanh hơn, hiệu quả hơn, không ..

Read more

Visual Composer là gì? Visual Composer có thể nói là một plugin “tất cả trong một” trong các thiết kế Website dựa trên nền tảng WordPress. Visual Composer giúp xây dựng trang trong WordPress nhanh chóng và dễ dàng. Trình chỉnh sửa kéo và thả thân thiện và đơn giản cùng với các mẫu, khối, ..

Read more

Permalink là gì? Nói một cách đơn giản, permalink là cấu trúc các đường link (đường dẫn) tĩnh và cố định cho những bài blog cá nhân, hay các danh mục và danh sách những bài blog khác. Permalink thường được biểu diễn bằng dạng tên cụ thể thay vì dạng số để người truy ..

Read more